Bemutatás

Tudományterület: szociális munka, szociológia, szociálpolitika

Meghirdetett helyek száma: 30 (15 tandíjmentes, 15 tandíjas)

Képzés időtartama és formája: 2 éves, nappali tagozat (Az előadásokat pénteken és szombaton, tömbösített formában tartjuk.)

Tandíj: 1000 RON / félév. A tandíjas hallgatók tanulmányi eredményeik függvényében támogatásban részesülhetnek, ez a tandíj jelentős részét fedezi.


zA mesteri programról

Az európai integráció folyamatában igen nagy igény mutatkozik az európai közpolitikák tervezésében és megvalósításában járatos szakemberekre. Ugyanakkor arra voltunk tekintettel, hogy a gyors gazdasági-társadalmi változás következményeként a régióban nagy szükség van magas szinten képzett, a peremhelyzetben levő társadalmi kategóriák sajátos problémájának kezeléséhez felkészült szociális és szociálpolitikai szakemberekre.

Elsősorban a működő társadalomtudományi szakjaink végzettjeinek, valamint a szociális, közigazgatási és fejlesztési intézményekben dolgozó szociális munkások, szociálpolitikusok és egyéb szakemberek jelentkezésére számítunk.

A négy félévből álló képzés 16 kötelező, elméleti és gyakorlati, tantárgyból áll (félévenként 4 tantárgy):

  • Elméleti jellegű tantárgyak (összehasonlító európai szociálpolitika, szociális jog, európai közpolitikák, szociális ellátórendszerek stb.)
  • Szakpolitikai tantárgyak (esélyegyenlőségi politikák, kisebbségpolitika, gazdasági-társadalmi fejlesztési politikák, egészségpolitika, társadalmi inklúziót és integrációt elősegítő politikák, foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikák stb.)
  • Módszertani, alkalmazott vagy gyakorlati jellegű tárgyak (szociálpolitikák elemzése, strukturális alapok lehívása, szociálpolitikák kidolgozásának módszerei stb. )

A különféle tantárgyak előadásait a PKE tanárai és további meghívott oktatók biztosítják. A PKE biztosítja a mesterképzős hallgatók számára a pedagógiai modul felvételének lehetőségét, így a képzés befejezése után középiskolában, vagy akár felsőoktatási intézményekben is taníthatnak.

A képzés végzettei többek között az alábbi szakmákban helyezkedhetnek el: pályaorientációs tanácsadó, humánerőforrás-menedzser, munkaügyi vagy foglalkoztatási szakfelügyelő, szociálpolitikai tanácsadó vagy szakértő, képzési szakértő, szociális reintegrációt elősegítő szakember, szociális pályázati szakértő.


Továbbtanulási lehetőségek:

A képzés befejezése az oklevelet szerzett hallgatók doktori fokozatot nyújtó képzésen vehetnek részt, többek között a Debreceni Egyetemen, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, a Bukaresti Egyetemen, a Szegedi Egyetemen, az ELTE-n, sok más romániai, magyarországi felsőoktatási intézményben, valamint más Európai Uniós országok egyetemein. A megcélozható PhD képzések közül kiemeljük a szociálpolitika, szociológia, közpolitikák, európai tanulmányok, közigazgatási és politikai tudományok szakirányokat.  A hallgatók számára külföldi részképzési lehetőségeket is biztosítunk Európai Uniós hallgatói csereprogramok keretében (pl. Erasmus).