Hallgatói információk

A 2020/2021-es tanév szerkezete

Tanévszerkezet (Google Calendar)
 

Elérhetőségek

A Humántudományi Tanszék titkársága, oktatók fogadóórái és elérhetőségei

Magyar online adatbázisok

A PKE területéről (vagyis a PKE hálózatáról, IP címeiről) elérhető magyaroszági adatbázisok listája

Órarend

Aktuális és korábbi órarendek

Szak- és évfolyamfelelős oktatói

Az Európai szociálpolitikák szak szakirányítója és évfolyamfelelősei

Szakmai gyakorlat igazolás és értékelő

Letölthető igazolás, értékelő

Tanmenetek

Az Európai szociálpolitikák szak szak hivatalos tantervei

Tantárgyleírások 2019/2020

Záróvizsga, 2021

Információk a 2020/2021-es záróvizsgáról