Informații pentru studenți

Adeverință de practică și fișă de evaluare

Adeverință, fișă de evaluare

Contact

Secretariatul Departamentului de Științe Socio-umane

Examen de finalizare, 2020

Examen de finalizare, 2019/2020

Fișe de disciplină 2019/2020

Orar

Orare actuale și vechi

Orar consultații profesori, 2019/2010, semestrul I

Planuri de învăţământ

Planurile de învățământ al specializării Politici sociale europene

Profesori responsabil, tutori de ani

Coordonator de specializare și tutor de an pentru specializarea Politici sociale europene