Prezentare

Domenii ştiinţifice conexe: asistenţă socială, sociologie, politici sociale 

Nr. de locuri: 30 (15 fără taxă, 15 cu taxă). Studenţii de la locurile cu taxă pot obţine o bursă specială de studiu, care poate acoperi circa 85% din taxa de şcolarizare.

Durata şi tipul programului: 2 ani, învățământ la zi. Cursurile sunt organizate vineri şi sâmbăta.

Taxa de şcolarizare: 1000 RON / semestru


Despre programul de masterat

Procesul integrării europene implică o serie de reforme în domeniul serviciilor şi politicilor sociale, cum ar fi armonizarea sistemului autohton cu politicile publice şi politicile sociale europene. Aceste transformări şi optimizarea serviciilor sociale româneşti se pot realiza numai de către specialişti bine pregătiţi în proiectarea şi implementarea politicilor publice şi politicilor sociale (europene şi naţionale). Obiectivul programului de masteral este pregătirea unor astfel de profesionişti, care sunt totodată pregătiţi pentru soluţionarea recentelor problemelor sociale cauzate de rapidele schimbări economice şi sociale din regiune (noile categorii marginalizate, victimele restructurării economice etc.)

În programul de masterat aşteptăm absolvenţi ai specializărilor de licenţă din domeniul ştiinţelor socio-umane, asistenţi sociali activi şi profesionişti din domeniul social care lucrează în cadrul instituţiilor furnizoare de servicii sociale, în administraţie publică ori ca angajaţi ai diverselor organizaţii neguvernamentale.

Cele patru semestre de pregătire conţin 16 discipline obligatorii:

  • Discipline teoretice (Politici sociale europene comparate, Drept social, Politici publice, Sisteme de îngrijire socială etc.)
  • Discipline referitoare la categorii de politici sociale (politici privind asigurarea egalităţii de șanse, politici cu privire la minorități, politici de dezvoltare socio-economică, politici de sănătate, politici de incluziune și integrare socială, politici de ocupare etc.)
  • Discipline metodologice şi practice (analiza politicilor sociale, fonduri structurale etc.)

Cursurile şi seminarele sunt asigurate de către profesori universitari şi conferenţiari din cadrul Universităţii Creştina Partium şi alţi profesori-conferenţiari asociaţi. Masteranzii se pot înscrie la modul pedagogic (nivel 2), care oferă absolvenţilor dreptul de a preda în licee.

Absolvenţii programului de masterat pot avea - între altele – următoarele ocupaţii: consilier de orientare profesională, manager de resurse umane, inspector de specialitate, expert ocuparea forței de muncă, consilier sau specialist social, specialist de pregătire profesională, specialist în reintegrare socială.


Continuarea studiilor

Studenţii care au obţinut diplomă MA au posibilitatea de a se înscrie la programe doctorale oferite de universităţile din România şi Ungaria, precum şi la universităţile altor ţări din Uniunea Europeană. Locaţiile apropiate sunt Universitatea din Debrecen - Ungaria, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea din Szeged – Ungaria. Dintre domeniile doctorale disponibile recomandăm politicile sociale, politicile publice, studiile europene, ştiinţele administrative şi cele politice.

Masteranzii pot participa la programe de pregătire în străinătate, dintre care amintim schimburile Erasmus.